Nyheter » Aktuellt » Avloppsinspektioner

Avloppsinspektioner

Styrelsen har skrivit ihop ett brev med en del viktig information rörande kommunens kommande avloppsinspektioner i området.

Klicka på texten för att läsa texten.

Hej  alla  medlemmar i Tammstorps Sammfällighetsföreing.

Då vi samtliga fått ett brev från Värmdö Kommun där vi skall inkomma med en inventering av våra avlopp  inför kommunens inspektionsrunda som skall genomföras under 2019.!
Där deras intention är att  bedöma alla tomtägares framtida utsikter beträffande avloppsfrågan. Hur gamla är avloppsanläggningarna, är det godkända sett till nuvarande kravbild e.t.c.
Jag tror att de flesta av oss vet/anar  hur den frågeställningen är. Då jag har haft ett antal frågor i ämnet med kommunens miljöinspektörer så tänkte jag dela med mig av detta.

De mest aktuella lösningarna sett med kommunens ”ögon idag” är huvudsakligen ;
Septitank med överfyllnadslarm samt godkänd infiltrationsbädd. Här finns olika individuella lösningar vilket entrepenörerna  bistår med. Denna lösningen är den vanligaste idag dessutom i regel också billigare.

Minireningsverk dit allt avlopps- kök- duschvatten skickas. Även då det gäller minireningsverk så skiljer de sig, en del måste även återfyllas i samband med att man tömmer slambrunnen. Andra behöver EJ återfyllas vid tömningen vilket påverkar tömningskostnaden betydligt .

Deadline för inskickad svar till inventeringen  förutsatt att man skall slippa deras ”inventerings arvode” på 4.500:- är satt till 2019-03-15 som alla läst. !!

Veckan efter vi fått kommunens brev så dök en artikel upp i Nacka Värmdöposten gällande höga orealistiska tömningskostnader för tömning av våra reningsverk! 4-5000:- för en tömning inkluderat återfyllning av verken.
Men detta gäller ej de reningsverk som  ej behöver återfyllas då kostnaden hamnar på samma som en vanlig slamtömning, numera 1.243:- vid normalbokning av tömningen hos kommunen.

Se kommunens svar från en av miljöinspektörerna hos Värmdö Kommun. Nedan;


Hej,
 
Ja vi läste den artikeln också, och kunde konstatera att den innehöll en hel del felaktigheter tyvärr.
 
Men det stämmer att ordinarie taxa för tömning av minireningsverk ligger på omkring 4-5000 kronor per tömning beroende på om det är abonnemang eller beställd tömning inom 8 dagar. Det gäller dock enbart de verk som behöver återfyllas. Om de inte behöver återfyllas kommer taxan för tömning av slamavskiljare istället att debiteras (vilket kostar från 600 kronor och uppåt beroende på vilken volym som ska tömmas). 
 
Kontakta gärna kundtjänst och stäm av vad er anläggning är inlagd som i deras system. Du når dem på telefonnr 08-570 474 00 eller varmdo.vatten-sopor@varmdo.se. För att slamtömningen ska kunna utföras är det viktigt att det finns tydliga instruktioner om hur och var det ska tömmas i verket. Är det en extern slamavskiljare är det normalt inga konstigheter, men eftersom slamavskiljardelen ofta är integrerad i reningsverket gör det tömningen mer komplicerad, vilket är en av anledningarna till att det normalt sett är dyrare att tömma reningsverk än slamavskiljare.
 
Här finns alla avgifter för slamtömning 2019:http://www.varmdo.se/download/18.6bff57d516046649f5dcd78e/1546527236109/Slamtaxa%202019.pdf.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
[Namn ...]
Miljöinspektör
Bygg- och miljöavdelningen
Samhällsbyggnadskontoret
 
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9 - 11
134 81 GUSTAVSBERG
Tel växeln: 08-570 470 00
www.varmdo.se

Se gärna vidare på Värmdö kommuns hemsida i ämnet då under  ”INVENTERING AV SMÅ AVLOPP ”OCH VIDARE TILL ”INVENTERING FASTLANDET 2019”.

Mitt tips beträffande enrepenörer är ;
ALV Rörservice AB, på 08- 570 20082, 070- 730 1234.
Djurö Grävmaskiner AB, 08- 571 76488, 070- 7434383.

Jag lyfte också frågan beträffande  kommunens exploateringsområden  inför framtiden.
Där är svaret för Vindös del till oss mycket tydligt. De områden som ligger nära de så kallade centrumlägena Björkås , Hemmesta etc. exploateras först och främst och då med utbyggnad av VA.
Se kommuns svar nedan följ länken för med detaljerad information!

Nej, kommunalt vatten och avlopp är det inte planerat för på några delar av Djurö eller Vindö
överhuvudtaget. Kommunalt VA byggs ut i så kallade ”prioriterade förändringsområden” och dessa kan du läsa mer om här om du är nyfiken:http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/kommunaltvattenochavlopp/utbyggnadavkommunaltva.4.28a80d9d13dcb0f021b3ee.html.


Tammstorp 2019-02-06

Lycka Till allesammans

[Namn ...]
Styrelse ledamot
Tammstorps Samfällighet


6 februari 2019
Denna hemsida är skapad i anySite