Regler för förtöjning av din båt

Båtarna skall endast förtöjas i Y-bommarnas förtöjningsöglor, inte i de öglebultar som sedan gammalt sitter i bryggorna.
Förtöjning skall göras enligt bilderna här under. Det är inte alltid lätt att få till det beroende på var knaparna sitter på båten, så en viss improvisation får förekomma.
I alternativ 1 håller aktertamparna båten in mot bryggan och förtamparna båten ut från bryggan. I alternativ 2 håller aktertamparna båten ut från bryggan och förtamparna båten in mot bryggan.

ALLA förtöjningstampar måste vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador på bommar och andra båtar. Y-bommarna är galvaniserade och skadas således när föremål av metall nöter mot dem. Ryckdämpare i metall (alt. 3) skall helst undvikas vid förtöjning men en nyare variant med skyddande plast (alt. 4) kan vara ett alternativ.

Låskätting som ska fästas runt Y-bommarna skall vara försedd med skyddande tygöverdrag (som också kan köpas separat) så att skador på bommarna inte uppstår.

Se till att förtöjningslinorna är av tillräcklig hållfasthet för din båt. Tänk på att tågvirke försämras av både UV-ljus, saltvatten och belastning.
båtlängd <5 m, 8 mm lina
båtlängd 5-8 m, 10 mm lina
båtlängd 8-10 m, 12 mm lina

Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tampar ej gå vinkelrätt ut från båten mot bommen. Avsaknaden av förtöjningsfjädrar sliter på Y-bommarna och kan också dra dem sneda (se bild här under).

Förse båten med minst två lämpliga fendrar på var sida för att skydda båtens friborden.

All förtöjning i bommarna och bryggorna skall tas bort i samband med att du tar upp båten.

Kvarlämnade linor riskerar att slita sönder bryggor och fästanordningar i fall av att det fryser till på vintern. Förtöjningslinor som legat i vatten över vintern måste ändå bytas ut på våren och då kan det vara svårare att få upp ett gammalt, rostigt schackel. Dessutom skall allt som tillförs båtplatsen i form av plattformar, bryggfendrar etc. vara lätta att ta bort eller flytta. Platsen du är anvisad gäller bara för innevarande säsongen.

Denna hemsida är skapad i anySite