Total översyn av bryggorna

Under april 2020 gjordes dykningar för att få en bild av vilken statusen är på bryggorna. Åtgärder av yttre bryggan, utifrån resultatet vid besiktningen, kommer att utföras i höst. Den inre bryggan åtgärdas nästa vår.

Y-bommarna som togs upp efter branden förra sommaren är gjorda i ordning och återplacerade.

Gästplats 3, bryggplats nr. 51 kommer inte heller i år att vara gästplats. Detta för att den behövs till våra båtar samt att man vid dykningen upptäckte att bygeln i förankringsstenen för bojen inte längre är säker p.g.a. korrosion. Det finns lediga platser som kan användas för tillfälliga gäster. Vänligen använd fliken "Bokning av gästplatser" så bli du anvisad en lämplig plats av hamnkaptenen.

Under maj hoppas vi att vi ska hinna med att slå vass som växer nära bryggorna.

Denna hemsida är skapad i anySite