Anmälan ägarbyte

Här kan ägare till fastigheter i området mata in nya eller ändrade adressuppgifter. Föreningen vill gärna skicka ut föreninsinformation (kallelser till stämmor, årsredovisningshandlingar, fakturor, nyhetsbrev m.m.) via e-post. Vänligen kryssa i rutan nedan om det passar dig att ta emot sådan information via e-post.
Fastighetsbeteckning:
Datum för ändring:
Adress i Tammstorp:
Namn 1:
Bostadsadress 1:
Telefon hem 1:
valfritt
Telefon mobil 1:
valfritt
E-post 1:
valfritt, ex. namn@doman.se
Namn 2:
valfritt
Bostadsadress 2:
valfritt
Telefon hem 2:
valfritt
Telefon mobil 2:
valfritt
E-post 2:
valfritt, ex. namn@doman.se
Handlingar via e-post: Ja Nej
Denna hemsida är skapad i anySite