Underhållsplan

Årligen:
• Översyn av bryggor och Y-bomsfästen (kontinuerligt)
• Kontroll av livbbojar.
• Kontroll av badstegar.
• Kontroll av räcken vid bryggan.
• Översyn av båtkärror.
• Vassklippning
• Röjning av sly på vägen ner till bryggorna samt borttagning av ev. fallna träd.
• Bättring av anslagstavlor i den mån det behövs.

Nu i vår har 4 bommar setts över på grund av skador på dessa.

Under våren 2020 kommer det göras ett dyk för att få en bild av vilken statusen är på bryggorna. Åtgärder av yttre bryggan, utifrån resultatet vid besiktningen, kommer att utföras i höst. Den inre bryggan åtgärdas nästa vår.
 

Denna hemsida är skapad i anySite