Bryggsamfälligheten

Bryggsamfälligheten har sedan 2020 89 medlemmar vars medlemskap är hårt knutet till boende i Tammstorps samfällighet. Båtplatserna får ej användas av utomstående. För besökare till boende i samfälligheten finns 3 gästplatser som ska bokas via denna sida under fliken "Bokning av gästplatser".

Hamnen anlades till en början med avsikt för småbåtar med en max bredd på 2,4 meter. Under åren har antalet större båtar ökat men fortfarande finns det plats för de mindre båtarna och de större, speciellt lite mer djupgående båtar får ännu plats vid den yttre bryggans utsida.

Medlemskap i samfälligheten berättigar till en plats, men den plats man blir tilldelad är INTE knuten till fastigheten utan kan ändras för att på bästa sätt disponera det utrymme som finns vid bryggorna. I händelse av att platserna i en framtid inte räcker till finns möjlighet att ansöka om att förlänga den inre bryggan.

hamnkapten@tammstorp.se

Denna hemsida är skapad i anySite