Bryggsamfälligheten

Samfälligheten har 87 medlemmar vars medlemskap är hårt knutet till en fastighet. Inträde för nya medlemmar är för tillfället inte aktuellt då det redan råder viss platsbrist.

Hamnen anlades till en början med avsikt för småbåtar med en max bredd på 2,4 meter. Mängden mindre båtar tillsammans med det totala antalet båtar har medgivit att även större båtar har fått plats.

Medlemsskap i samfälligheten berättigar till en plats, men den plats man blir tilldelad är inte knuten till fastigheten för alltid utan kan ändras för att på bästa sätt disponera det utrymme som finns. I händelse av att platserna inte räcker till får vi lösa det genom att eventuellt ansöka om att förlänga den lilla bryggan. Det skall finnas tillåtelse att förlänga med ca. 11 meter.

hamnkapten@tammstorp.se

Denna hemsida är skapad i anySite