Båtplatser 2020


Bryggplatsfördelning 2020

Då var den första utgåvan av bryggplatsfördelning för 2020 klar. Inga större förändringar gjorda annat än på utsidan av yttre bryggan vilket medför att vi i år också endast har 2 gästplatser vid boj.

Hamnkapten.

 

Bryggplatsf_rdelning_2020_v3 (218 kb)
Denna hemsida är skapad i anySite