Vägregler

Senast uppdaterad:

15:e oktober 2014

 

Vägregler

Vägregler

Vi har fartbegränsning inom området på 30 km/tim. Skälet är dels allmän trivsel med låg fart, dels att vägkvaliten inte tål höga farter.

Vi ber alla att respektera fartbegränsningen. Ser ni någon som kör för fort ber vi er att på ett vänligt sätt påpeka detta för vederbörande.

Det råder också parkeringsförbud längs våra vägar. Huvudskälen är dels att vägrenarna inte håller flör parkering, dels att framkomligheten beränsas. 

All parkering ska ske på de egna tomterna! Speciellt viktigt är det vid gångvägen ned till bryggorna!

Observera att gångvägen ned till bryggorna inte är avsedd för biltrafik.

 

Denna hemsida är skapad i anySite