Vattenregler

Vattenregler

Vi har begränsad tillgång på vattnet i våra sommarvattenledningar.

Vi tar vårt vatten dels från en borrad brunn i närheten av fotbollsplanen, dels från Långträsk. Vi har en begränsning av uttaget på 23 kubikmeter per dygn. Dessutom får vi inte ta vatten om ytan sjunker under en viss nivå. Det kan låta mycket, men vid en varm sommar kan det ändå uppstå restriktioner på vattenanvändandet som måste respekteras.

Det är absolut förbjudet att vattna med vatten från sommarvattenledningarna!

De som har egen brunn ska heller inte vattna med vatten från den. Det är ju samma grundvatten vi nyttjer!

Inom området finns några bevattningsledningar med vatten från Långträsk.

Brunnsvattnet kontrolleras ett par gånger per år och vattnet från Långträsk flera gånger per sommar. Mätresultat anslås på pumphusen vid fotbollsplanen och Långträsk.

Var försiktig med användandet! Speciellt under varama sommardagar.

Denna hemsida är skapad i anySite