Kalender

Notiser

 

Aktuellt

Första version av båtplatsfördelning klar

En del nyheter i fördelningen så kontroller vilken plats ni har fått. Ni kollar som vanligt under Hamnen.

Valborgfirande inställt

Årets firande är inställt pga. det torra vädret och den stora brandrisken. Vi uppmanar alla att inte elda eller ha en egen brasa.

2014-04-25 kl 19.48 /Styrelsen gm. Jocke Liman

Sommarvattnet starkt klorerat

Vattenansvarig kommer att försöka dra igång sommarvattnet under dagen idag. Under försäsongen har tankar och system rengorts extra noga och därför är vattnet inledningsvis extra hårt klorerat och kan smaka därefter. Klorhalten kommer att minskas efter hand när systemen är "ursköljda".

2019-04-19 kl. 12.51/Vattenansvarig gm. Jocke Liman

Nytt i Tammstorp

Avloppsinspektioner

Styrelsen har skrivit ihop ett brev med en del viktig information rörande kommunens kommande avloppsinspektioner i området.

Klicka på texten för att läsa texten.

INBROTTSRISK!

En av våra medlemmar med bevakningskamera på huset har med kamerans hjälp observerat en maskerad man som strök runt huset vid 04-tiden tidigt i tisdags morse (2019-01-15). Det ligger nära till hands att misstänka att det var fråga om planering för inbrott, så var extra vaksamma!

2019-01-21 Jocke Liman

Skador efter stormen

Det har stormat rejält i Tammstorp under natten. Styrelsen uppmanar alla att titta till sina fastigheter och kontrollera ev. skador (eller be någon i närheten göra det). Flera träd har blåst ned och till och med ett par upplagda båtar har flyttat på sig. Var och en ansvarar för röjning på sin fastighet. Det har bitvis varit svårt med framkomligheten, men vägarna skall nu vara hjälpligt farbara.

2019-01-02 /Styrelsen gm. Jocke Liman

Tillfällig trafik till Jessens Backe

Grannföreningen håller på med fiberinstallation på Jessens Backe och det har uppstått problem som gör att fiberfirman behöver arbeta mitt i vägen. De boende kan inte komma ut den vanliga vägen, och som en nödlösning har styrelsen gått med på att gångvägen mellan Jessens Backe och Daggängsvägen öppnas för biltrafik, så att de boende har en chans att ta sig till och från sina hus. Det kommer att fortgå i en dryg vecka. När fiberarbetena är klara skall allt återställas. Tung trafik är inte tillåten.

De bägge styrelserna ber om överseende med detta.

2018-11-23 Jocke Liman

Hjärtstartare

Vi har skaffat en hjärtstartare till föreningen.

Den är placerad hos Ivar Berg, Hummemoravägen 37.

Den sitter i ett grönt skåp på ytterväggen vid Ivars entré. Placeringen är vald för att det ät ganska mitt i området och att det dessutom medför en viss bevakning av att den inte försvinner och alltid är laddad.

Hjärtstartaren är av en sk självinstruerande typ som är lätt att  hantera och som ”pratar” och ger instruktioner. Nedan finns länkar till instruktionsfilmer som visar hur den fungerar och hur man ska hantera ett hjärtstopp. Vi rekommenderar att man ser på dem långt innan det är dags att använda hjärtstartaren.
Om en situation skulle uppstå att man behöver använda en hjärtstartare är det mycket viktigt att man omgående påbörjar manuell hjärt-lungräddning medan någon annan hämtar hjärtstartaren. Man ska dessutom alltid ringa 112 och begära ambulans.

https://www.youtube.com/watch?v=KPpQ83kaTDM

https://www.youtube.com/watch?v=AoKpbtv2Dew

Tammstorp 2017-05-15
Styrelsen

Denna hemsida är skapad i anySite