Aktuellt

Årsstämma 2020

EDIT: Det stod fel datum. Det skall vara 13 juni.

Årets ordinarie stämma kommer att hållas lördagen den 13 juni 2020 kl 11.00 på fotbollsplanen i Tammstorp. Den kommer alltså att hållas utomhus pga. de restriktioner som gäller i samband med risk för spridning av COVID-19.  Formell kallelse med de gängse dokumenten (dagordning, förvaltningsberättelse m.m.) bör nå er per mail eller papperspost idag, 26 maj. I utskicket finns också mer information om de speciella förhållandena för mötet. Om ni inte har fått dokumenten i morgon (27 maj) ber vi att ni kontaktar föreningens sekreterare.

Det är viktigt att ni läser igenom dokumenten i förväg denna gång. Vi kommer inte att ha några möjligheter att använda projektor eller skärm för att gå igenom saker.

Väl mött!
/Styrelsen gm. Jocke

Ny soffa till hamnen

Allas vår favoritsnickare har återigen bidragit, denna gång med en ny soffa till hamnen. Jag skickar ett varmt tack till R. för detta! /Jocke

Bryggplatsfördelning 2020

Bryggplatsfördelning 2020 ligger nu under fliken "Hamnen".

Hamnkapten

Hundar i koppel

Nu när solen och våren kommer, så har harar, rådjur och andra djur ungar på G. Tänk på att det därför är extra viktigt att alla hundar hålls kopplade. Tack för visad hänsyn mot vår omgivning!

Styrelsen

Sommarvattnet igång

Vattenansvarig låter hälsa att sommarvattnet nu är igång.

Glad påsk!

Inget mer ris på rishögarna

Var snälla och lägg inte mer ris på rishögarna vid fotbollsplanen. De är "fulla". Om de blir för stora går det inte att kontrollera elden när man eldar upp dem.

/Styrelsen gm. Ivar och Jocke

Hjärtstartare

Vi har skaffat en hjärtstartare till föreningen.

Den är placerad hos Ivar Berg, Hummemoravägen 37.

Den sitter i ett grönt skåp på ytterväggen vid Ivars entré. Placeringen är vald för att det ät ganska mitt i området och att det dessutom medför en viss bevakning av att den inte försvinner och alltid är laddad.

Hjärtstartaren är av en sk självinstruerande typ som är lätt att  hantera och som ”pratar” och ger instruktioner. Nedan finns länkar till instruktionsfilmer som visar hur den fungerar och hur man ska hantera ett hjärtstopp. Vi rekommenderar att man ser på dem långt innan det är dags att använda hjärtstartaren.
Om en situation skulle uppstå att man behöver använda en hjärtstartare är det mycket viktigt att man omgående påbörjar manuell hjärt-lungräddning medan någon annan hämtar hjärtstartaren. Man ska dessutom alltid ringa 112 och begära ambulans.

https://www.youtube.com/watch?v=KPpQ83kaTDM

https://www.youtube.com/watch?v=AoKpbtv2Dew

Tammstorp 2017-05-15
Styrelsen

Anmäl ändringar

Utskick via e-post

Denna hemsida är skapad i anySite